Kernwaarden

Het hebben van een gezamenlijk doel is uitermate belangrijke voor een gezonde bedrijfsvoering. De manier waarop dit gezamenlijke doel wordt nagestreefd is echter even belangrijk. Om die reden hebben wij binnen Vallei Auto Groep vier kernwaarden die hier richting aan geven. Deze vier waarden zijn van toepassing op onze gehele organisatie en worden tijdens de dagelijkse werkzaamheden tot uiting gebracht. Wij hechten dan ook veel waarde aan onze vier kernwaarden:

Vakkundig

Wij willen de beste zijn in ons vak en steeds nieuwe dingen leren. Zo leveren wij de beste kwaliteit en zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Samen

Wij werken als één team samen aan onze missie en visie. Wij helpen elkaar bedrijfsbreed en denken met elkaar mee vanuit een open, respectvolle houding.

Duidelijk

Wij houden ons aan gemaakte afspraken en geven eerlijk aan wanneer dit niet haalbaar is. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Met plezier

Wij zijn intrinsiek gemotiveerd en trots op ons vak en onze organisatie. Wij werken met een glimlach, hebben oprecht interesse in elkaar en delen met plezier complimentjes uit.