Vallei Auto Groep & Milieu

Bij Vallei Auto Groep zegt onze naam al genoeg om in te zien dat wij impact hebben op het milieu. Natuurlijk is onze fabrikant een toonaangevend bedrijf, ook als het aankomt op duurzaamheid, maar waar ligt onze impact als mobiliteitsaanbieder? Hoe kunnen wij onze impact op het milieu minimaliseren? Ten eerste door onze klanten te helpen om hun wagenpark te verduurzamen, en ten tweede door het minimaliseren van onze eigen impact met onze gebouwen, afval en mobiliteit en dit te laten toetsen door een onafhankelijk instituut.

Certificering

Vallei Auto Groep heeft al zijn vestigingen Erkend Duurzaam Basis gecertificeerd en zijn hoofdvestiging in Veenendaal Erkend Duurzaam Plus. Wij vinden het belangrijk dat wij duurzaam ondernemen, maar ook dat een onafhankelijk instituut dit beoordeelt.

De Erkend Duurzaam certificering is het duurzaamheidsprogramma van de autobranche en wordt ondersteund door BOVAG. Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) verzorgt de audits en stelt naar aanleiding van de audit een rapport op en bepaalt of je de certificering hebt behaald. Wij zijn dan ook trots dat al onze vestigingen Erkend Duurzaam gecertificeerd zijn. Het certificaat geeft ons inzicht in onze duurzame bedrijfsvoering en geeft ons advies over welke aandachtpunten wij dienen op te pakken.

Erkend Duurzaam Plus

Volkswagen showroom Veenendaal

Gebouwen

Het energieverbruik van onze gebouwen brengen we in kaart en er wordt per vestiging gekeken welke aanpassingen we kunnen doen om het energieverbruik te reduceren. Dit gebeurt vaak op een natuurlijk moment of als de terugverdientijd korter is dan 5 jaar.

Bij de verbouwing van ons pand in Veenendaal is er bewust gekozen voor verschillende duurzame toepassingen om ons energieverbruik te reduceren. Zo heeft onze installateur (PED-gecertificeerd) voor de showroom en nevenruimten een VRF installatie gebouwd waarmee wij de ruimte kunnen koelen of verwarmen. De luchtbehandelingsinstallatie in het pand is uitgevoerd met een luchtbehandeling kast voorzien van Warmte Terug Winning (WTW).

Ook is bij het ontwikkelen van het lichtplan duurzaamheid meegenomen en is er uiteindelijk gekozen voor LED-verlichting in de showroom en kantoorruimtes. De verlichting in de Volkswagen showroom wordt daglichtafhankelijk aangestuurd, zodat bij veel zonlicht het lichtsterkteniveau automatisch dimt. Op deze manier wordt er tevens energie bespaard om de impact op het milieu te verminderen.

Afval

Natuurlijk hebben wij als mobiliteitsaanbieder te maken met afval. Maar het is voor ons zeer belangrijk om het afval te scheiden en zo min mogelijk restafval te produceren. Om grip te hebben op onze afvalstromen hebben we de afgelopen twee jaar alles onder gebracht bij één uniforme, gecertificeerde afvalleverancier. Die helpt ons met het scheiden van de diverse afvalstromen. U kunt dan denken aan het scheiden van papier, maar ook aan ijzer, afgewerkte olie, remvloeistof en hout.

Begin 2015 hebben we een afvalanalyse uitgevoerd en daaruit kwam duidelijk naar voren dat we op de goede weg zitten, maar het kan nog altijd beter. Om deze laatste puntjes op de i te zetten zijn we het project: “afval scheiden dat doet toch iedereen?” gestart. Hoe kunnen we nog efficiënter ons afval scheiden en ook de transportkilometers beperken door te kijken naar de ledigingsfrequentie. Het beheersen van onze afvalstromen moeten we met zijn allen doen en daarom is er gekozen om op elke vestiging een ambassadeur te identificeren die binnen zijn eigen vestiging gaat kijken wat er beter kan. De ambassadeurs komen geregeld bij elkaar om successen te delen en nieuwe initiatieven te bedenken. Op deze manier kunnen wij ons steentje bijdragen aan de circulaire economie, waarin hergebruik van grondstoffen van essentieel belang is.

Wist u dat?

  • Wij 15 soorten afval scheiden.
  • Uw oude banden worden verwerkt tot o.a. speelplaatstegels.
  • Wij onze oude inktcartridges doneren aan stichting AAP.
Stichting AAP
e-up

Mobiliteit

In ons wagenpark hebben we een onderdelen bus rondrijden op aardgas, die onze vestigingen en universele bedrijven voorziet van onderdelen op een duurzame wijze. Daarnaast is ons beleid erop gericht om onze transportkilometers te minimaliseren. Bij onze verhuurtak zetten we ook bewust verschillende (semi)- elektrische voertuigen in om de klant deze nieuwe techniek te laten ervaren.