De mensen achter Vallei Auto Groep

Vallei Auto Groep bestaat in zijn huidige vorm al 15 jaar en wil de totale mobiliteitsaanbieder zijn in de regio. Vallei Auto Groep is ontstaan uit een fusie tussen de zelfstandige dealerbedrijven De Jong Ede, Ackermann Wageningen en De Haas Veenendaal/Scherpenzeel. Deze bedrijven hebben bij elkaar opgeteld al tientallen jaren ervaring! Wij zijn een open en resultaatgerichte organisatie waar gezondheid, motivatie en ontwikkeling van onze mensen voorop staat. Er werken ruim 250 medewerkers bij Vallei Auto Groep verdeeld over 5 vestigingen.

Ontwikkeling van onze mensen

Wij investeren in onze mensen door per medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen. Het persoonlijk ontwikkelplan wordt jaarlijks met de medewerkers besproken en aangepast naar de nieuwe ontwikkelingen en behoeften. Daarnaast volgen veel van onze medewerkers een opleidingsplan, vaak in samenspel met de importeur. En ook daarbuiten leiden wij onze medewerkers op.

Personeel, mensen

Gezondheid, veiligheid en vitaliteit

Wij willen al onze mensen een veilige en milieuvriendelijke werkomgeving bieden. Op elke vestiging is daarom een preventiemedewerker verantwoordelijk om hierop toe te zien. Samen met een milieucoördinator, een Arbo-coördinator, kwaliteitscoördinator en een hoofd bedrijfshulpverlening vormen zij de VAM-commissie. Wij laten elke twee jaar een RI&E uitvoeren door een externe organisatie. Hieruit volgt een plan van aanpak om eventuele aandachtspunten aan te pakken. De VAM-commissie voert jaarlijks een controle op dit plan uit en zorgt voor de opvolging van eventuele actiepunten.

Voor ons staat de gezondheid van onze medewerkers hoog op de agenda. Daarom bieden wij al onze mensen een gezondheids-APK aan. Dit is een vrijwillige check welke inzicht geeft in de gezondheid. Medewerkers krijgen op deze manier inzicht hoe zij gezonder oud kunnen worden binnen onze organisatie en hoe hun leefstijl daarbij aansluit. Dit doen wij in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds. Bekijk hoe wij dit doen in onderstaande video.

Betrokkenheid van onze mensen

Vallei Auto Groep voert elke twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Wij vinden de betrokkenheid van onze mensen bij de organisatie belangrijk, maar willen ook graag weten waar het verbeterpotentieel zit. De resultaten uit het onderzoek worden door onze directie besproken met de ondernemingsraad en HR. Jaarlijks stellen we onszelf een aantal speerpunten, welke we omzetten in een plan van aanpak. In projectgroepen zorgen we ervoor dat we de gestelde doelen behalen.

Plezier is één van onze kernwaarden binnen de organisatie, wij hebben dan ook een actieve personeelsvereniging. Jaarlijks worden er verschillende activiteiten georganiseerd om samen successen te vieren en als team samen te zijn. Niet alleen de feestjes onderschrijven het plezier wat we hebben binnen Vallei Auto Groep. We zijn druk doende om plezier als kernwaarde ook echt inhoud te geven. Lees meer over hoe we dat nog meer doen.