De Volkswagen Groep

De Volkswagen Groep heeft als ambitie om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven, door deze verantwoord, milieuvriendelijk en voordelig te maken voor iedereen. De oprukkende digitalisering wordt gezien als een grote kans in plaats van een bedreiging. De ambitie is dan ook de digitale wereld samenvoegen met de mobiliteitswereld, door gebruik te maken van haar deskundigheid, kracht en mensen.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler voor de Volkswagen Groep om deze ambitie te verwezenlijken. Wereldwijd werken zijĀ momenteel aan 192 projecten die gericht zijn op duurzaamheid. Deze sterke focus op duurzaamheid heeft ertoe geleid dat zijĀ in 2013 werden verkozen tot het meest duurzame autoconcern ter wereld volgens de Dow Jones Sustainablity Index. In 2014 is een nog steeds respectabele tweede plaats behaald.