Volkswagen Groep & Milieu

De Volkswagen Groep heeft als doel om in 2018 ’s werelds meest milieuvriendelijke autofabrikant te zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn er vooral op het gebied van milieubescherming ambitieuze doelen gesteld. De Volkswagen Groep heeft een lange traditie van vastberaden inzet voor de bescherming van het milieu. De nieuwe milieustrategie die in 2013 is aangenomen door de Raad van Bestuur vormt het kader voor de aanpak van de uitdagingen en het bereiken van de doelen. Deze doelen kunnen uiteen worden gezet in vier overkoepelende gebieden:

Leider op het gebied van milieuvriendelijke producten

1. Leider op het gebied van milieuvriendelijke producten

De Volkswagen Groep is ervan overtuigd dat milieuvriendelijke producten geen compromis hoeven te vormen voor technologie van wereldklasse, comfort en veiligheid. Een van de belangrijkste doelen is dan ook om de CO2 uitstoot van het Europese nieuwe wagenpark tot 95g/km te reduceren in 2020, om zo het brandstofverbruik van elk nieuw model met 10 tot 15% te reduceren in vergelijkging met zijn voorganger, om het laagste brandstofverbruik in iedere voertuigklasse te hebben (voor het merk Volkswagen), om het assortiment van alternatieve aandrijflijnen uit te breiden, om de beste classificaties en onderscheidingen te behalen voor de geselecteerde producten, en om in 2018 de marktleider in elektrische mobiliteit te zijn.

Nr. 1 in het behoud van natuurlijke hulpbronnen gedurende de gehele levenscyclus

2. Nr. 1 in het behoud van natuurlijke hulpbronnen tijdens de levenscyclus

De milieueffecten van de producten en met name de CO2 uitstoot gedurende elke fase van de levenscyclus worden door de Volkswagen Groep in beschouwing genomen. Samen met de bescherming van het klimaat, is het behoud van uitputbare hulpbronnen het belangrijkste doel van deze aanpak. De maatregelen zijn gericht op efficiënt product- en procesontwerp, het gebruik van innovatieve milieutechnologieën en duurzame energievoorziening. Om die reden streeft de Volkswagen Groep ernaar dat ieder voertuig de milieuprestaties van zijn voorganger over zijn gehele levenscyclus verbetert, wat moet bijdragen aan de significante reductie van de ecologische voetafdruk in 2018. Concreet wordt er gestreefd naar 25% reductie van energie en waterverbruik, CO2 uitstoot en afval per geproduceerde eenheid in vergelijking met 2010.

Nr. 1 op het gebied van intelligente mobiliteit

3. Nr. 1 op het gebied van intelligente mobiliteit.

Intelligente mobiliteit brengt het streven naar mobiliteit en comfort, milieubescherming en efficiënt transport samen. De Volkswagen Groep streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid en wil worden gezien als de meest milieuvriendelijke autoproducent. De belangrijkste strategieën voor het bereiken van deze doelstellingen omvatten intelligente, verbonden voertuigen, nieuwe aanvullende business modellen en diensten, vergezeld door initiatieven voor transport, stedenbouw en maatschappelijke verandering.

Verankerd in de hele organisatie

4. Verankerd in de hele organisatie.

De Volkswagen Groep wil dat elk individu uit hun goed geïnformeerde en gekwalificeerde personeelsbestand actief betrokken is bij de onderneming. De kracht van de Volkswagen Groep ligt in het combineren van de expertise en competenties van de merken en de regio’s. Milieuoverwegingen worden in elke beslissing meegewogen. De medewerkers zullen nog meer gemotiveerd en gekwalificeerd worden om de milieudoelstellingen te behalen.