Elektrische ID. eerste CO2-neutraal gebouwde Volkswagen ter wereld

  • Meer dan 1 miljoen ton CO2-besparing per jaar bij productie
  • CO2-neutraal bij gebruik van groene stroom
  • Tot 97% van hoogvoltaccu te recyclen

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is het sleutelwoord in de duurzaamheidsstrategie van Volkswagen. Om die CO2-uitstoot en daarmee de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, committeert Volkswagen zich vol aan het Parijse Klimaatakkoord, dat inzet op een klimaatneutrale samenleving in 2050.