Bekeuringen

Bij verkeersovertredingen met een leaseauto krijgt Vallei Autolease de bekeuring * van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Vallei Autolease zal deze beschikking voldoen aan het CJIB hierdoor is de kans op verhoging door niet tijdig betalen nihil. Afhankelijk van de afspraak met de wagenparkbeheerder/werkgever belast Vallei Autolease deze door aan de werkgever.

Vraag bekeuring op