Bekeuringen

Bij verkeersovertredingen met een leaseauto krijgt Vallei Auto Groep de bekeuring * van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Vallei Auto Groep zal deze beschikking voldoen aan het CJIB hierdoor is de kans op verhoging door niet tijdig betalen nihil. Afhankelijk van de afspraak met de wagenparkbeheerder/werkgever belast Vallei Auto Groep deze door aan de werkgever.

Vraag bekeuring op