Inleveren lease auto

Op het moment dat jouw contract ten einde is en je de auto wilt inleveren dien je contact op te nemen met Vallei Auto Groep. Dit kan via contractbeheer@valleiautolease.nl of bel ons op 0318-509994. Alle eventueel aanwezige schades zijn volgens de voorwaarden reeds gemeld binnen 48u na ontstaan van de schade (indien via Vallei Auto Groep verzekerd). Indien de auto niet via Vallei Auto Groep is verzekerd, dient de auto schadevrij ingeleverd te worden mits de schades onder de noemer “gebruikersschade” vallen. Welke schades wel/niet onder gebruikersschade vallen, is na te lezen in ons ‘inname protocol’ te vinden.

download innameprotocol