Wat te doen bij autoschade?

Wat te doen bij autoschade? Schade aan uw auto is vervelend en komt nooit gelegen, maar welke stappen dient u nu te nemen? Wat moet u regelen? Bij wie moet u zijn en wat moet u doen met de beschadigde auto? Op deze pagina geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen rondom autoschade.

Wat te doen met autoschade direct na het schademoment?

Wat te doen met autoschade die direct nadat het schademoment heeft plaatsgevonden? Wij hebben de opeenvolgende handelingen voor u op een rij gezet:

1. Eenzijdige schade aan de auto

U heeft eenzijdige autoschade wat nu? Bij eenzijdige schade, dus schade aan uw auto zonder dat daar een andere partij daarbij betrokken is, dient u het schadeformulier in te vullen en dit te melden bij de verzekeraar of leasemaatschappij. Vervolgens kunt u contact opnemen met onze schadeherstel afdeling, waar wij uw schade snel op afspraak zullen verhelpen. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op 0318 – 509 970. Buiten kantooruren kunt u het noodnummer bellen dat op de groene kaart vermeld staat.

2. Tweezijdige schade aan de auto

Tweezijdige schade is schade waarbij twee partijen betrokken zijn. Gaat het om geringe schade en is men het met elkaar eens over de toedracht, dan is tussenkomst van de politie niet noodzakelijk. Zorg wel dat het Europese schadeformulier ingevuld en ondertekend wordt. Gebeurt dit niet? Belt u dan de politie. Bij een ernstig ongeval (letsel, flinke materiële schade) moet de politie altijd gebeld worden. Indien nodig ook de ambulance via 1-1-2. Zorg daarnaast dat u het schadeformulier juist en volledig invult. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling met uw verzekeraar. De voorkant moet worden ondertekend door beide partijen. De achterkant is bedoeld voor uw eigen gegevens. Voor verdere afhandeling van de reparatie belt u vervolgens 0318 – 509 970, of buiten kantooruren naar het noodnummer op de groene kaart. Bij het bellen naar het telefoonnummer op de groene kaart, kom je altijd op de juiste locatie terecht.

Handige tips voor een goede afwikkeling

● Neem verzekeringsgegevens van de tegenpartij over van de groene kaart, dit zet je op het schadeformulier. Let er op dat je het schadeformulier zo uitgebreid mogelijk invult.
● Maak foto’s van de schade en stuur deze ook op naar uw verzekeringsmaatschappij.
● Getuigen: noteer meteen hun identiteit; kenteken van hun voertuig.
● Geef in de situatieschets duidelijk aan waar op de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de aanrijding.
● Zet alleen een handtekening als u het eens bent met de inhoud van het formulier.

schade, schadeherstel, service, vallei auto groep, wat te doen bij schade

Wel of geen claim indienen?

Een no-claimkorting op uw verzekeringspremie wilt u niet weggeven voor een onbeduidende beschadiging. Kijk echter uit met het ‘opsparen van schades’ aan uw auto, want een verzameling kleine schades kan de verkoopwaarde van uw auto negatief beïnvloeden.
De aanwezigheid van oude schades rondom nieuwe schade kan daarnaast zorgen voor problemen met de verzekeringsafhandeling. De schade kan daardoor mogelijk niet zuiver beoordeeld worden. Dit kan ervoor zorgen dat de kosten van oude schades bij uw nieuwe schade worden opgeteld. Wanneer u daarbij te maken heeft met een tweezijdige schade hoeft de andere partij alleen de nieuwe schade te betalen. De oude schade komt volledig voor uw eigen rekening. Grotere schades, en schades die uw auto verkeersonveilig maken, dienen hoe dan ook meteen te worden gerepareerd.

schade, schadeherstel, service, wat te doen bij schade

De betrokkenen zijn bekend bij de autoschade – Wat te doen?

Zijn alle partijen (schadebrenger en benadeelde) bekend, dan doen zich de volgende mogelijkheden voor als het gaat om schade door verkeersgedrag:
1. U bent WA/WA+ verzekerd en wel aansprakelijk.
2. U bent WA/WA+ verzekerd en niet aansprakelijk.
3. U bent cascoverzekerd (allrisk) en heeft schade die aan eigen gedrag te wijten is. De verzekering betaalt de schade aan de auto. Wel betaalt u zelf het eigen risico. Bij eigen schuld schade en cascoverzekering heeft u meestal wel terugval van uw no-claimkorting. E.e.a. kan per polis verschillen.
4. U bent cascoverzekerd (allrisk) en heeft schade die niet aan eigen gedrag te wijten is. Dan vergoedt de aansprakelijke partij alle schade en behoudt u uw no-claimkorting.
Een bijzondere regeling betreft die voor de ‘schuldloze derde’. Denkt u hierbij aan een situatie waarbij iemand buiten zijn schuld om wordt betrokken bij een ongeval. Bijvoorbeeld twee auto botsen, waarbij er één plotseling op uw weghelft schiet. U hoeft dan als u casco bent verzekerd, niet te wachten op uw schadevergoeding totdat duidelijk is wie van de twee andere weggebruikers (de meeste) schuld treft.

Wat te doen bij autoschade? Vragen en advies

Wanneer u nog vragen heeft over de afhandeling van autoschade kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn immers ook een autoschade herstelbedrijf. Contact opnemen kan via ons telefoonnummer 0318 – 509 970. Wij staan u dan bij en zullen u door het proces heen helpen.