Vallei Auto Groep: zichtbaar duurzamer

Vandaag de dag is duurzaam ondernemen essentieel vanwege de schaarste aan grondstoffen, de milieueffecten en de opwarming van de aarde. Vallei Auto Groep neemt samen met haar partners haar verantwoordelijkheid. Dat heeft geleid tot een duurzaamheidsaanpak. Die is ontwikkeld om op de lange termijn duurzame waarde toe te kunnen voegen voor stakeholders enerzijds en de samenleving als geheel anderzijds. Zo is Vallei Auto Groep zichtbaar beter in automobiliteit.