APK KEURING

Jouw auto moet om de tijd APK gekeurd worden om te controleren of uw auto aan de wettelijke veiligheids- en milieueisen voldoet. In Europa is de APK keuring verplicht, vooral om te zorgen dat er minder gevaarlijke situaties in het verkeer ontstaan en om het milieu te beschermen. Zo worden voertuigen die onveilig zijn voor het verkeer en voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten, uitgesloten om nog verder deel te nemen aan het verkeer. Is jouw auto toe aan een APK keuring? Plan direct een werkplaatsafspraak in voor een APK keuring. Nu een APK voor slechts €40!