Contract opzeggen bij Vallei Auto groep

Indien u de private lease overeenkomst opzegt conform het bepaalde in artikel 46 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, bent u een opzeggingsvergoeding aan Vallei Auto Groep verschuldigd. VAG hanteert voor de berekening daarvan de regeling als genoemd onder A in artikel 47 van de algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat de hoogte van de opzeggingsvergoeding gelijk is aan een vaste percentage vermenigvuldigd met het bedrag van de gezamenlijke termijnbedragen die je zonder opzegging nog zou moeten betalen.