Mobiliteitsbudget & Privé lease

Veel organisaties geven ieder jaar forse bedragen uit aan privé- en zakelijke reizen van hun medewerkers. Voor veel organisaties is mobiliteit daardoor een van de grootste kostenposten. Belangrijk voor werkgevers is het beheersbaar houden en verlagen van de kosten met behoud van de mobiliteit van de werknemers. Tegelijkertijd veranderen de behoeftes van werknemers sterk, mede door de opkomst van ‘Het Nieuwe Werken’. Werknemers willen meer flexibiliteit in het tijdstip en de wijze van reizen en werken, onder meer om werk en privé beter op elkaar af te kunnen stemmen. Daarnaast willen werkgevers in toenemende mate dat bedrijfsdoelstellingen zoals duurzaamheid, flexibilisering of kostenbesparing in het reisgedrag van werknemers tot uiting komt.