Operational lease

(Full) Operational lease is samen met financial lease de belangrijkste leasevorm. Hierbij staat de service centraal (‘full service leasing’). Een bedrijf zal hiervoor kiezen omdat het meer om het gebruik van de auto gaat dan om het bezit.

De kenmerken van operational lease zijn:

  • Economisch risico ligt bij de leasemaatschappij
  • Activering op de balans van de leasemaatschappij
  • Juridisch eigendom ligt bij de leasemaatschappij
  • Eigendom blijft bij de leasemaatschappij