Inleveren leaseauto

Op het moment dat uw contract ten einde is en u de auto wilt inleveren dient u contact op te nemen met Vallei Autolease. Dit kan via contractbeheer@valleiautolease.nl of bel ons op 0318-509994. Alle eventueel aanwezige schades zijn volgens de voorwaarden reeds gemeld binnen 48u na ontstaan van de schade (indien via Vallei Autolease verzekerd). Indien de auto niet via Vallei Autolease is verzekerd, dient de auto schadevrij ingeleverd te worden mits de schades onder de noemer “gebruikersschade” vallen. Welke schades wel/niet onder gebruikersschade vallen, is na te lezen in ons ‘inname protocol’ te vinden.

Download innameprotocol