Zakelijk rijden

Rijdt u zakelijk?

Vallei Auto Groep zet alles wat u hierover wilt weten op een rijtje!

Weet u hoe de vork precies in de steel zit als het aan komt op de belastingen rondom mobiliteit? Vallei Auto Groep zet de ‘facts and figures’ graag voor u op een rij zodat u helemaal op de hoogte bent omtrent bijtelling, milieu-investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en BTW.

Meer weten?

Neem contact op met Mike Birner

Accountmanager

U betaalt bijtelling voor privégebruik indien u als ondernemer of werknemer een auto van de zaak heeft. Het percentage is 22% van de catalogusprijs van de betreffende auto bij een eerste toelating van het voertuig in 2019. Overigens geldt dit percentage ook voor auto’s uit 2017 of 2018.

Ook in 2019 wordt volledig elektrisch rijden gestimuleerd. Voor een elektrische auto met een catalogusprijs onder de € 50.000,- geldt een bijtelling van 4%. Is de catalogusprijs hoger dan € 50.000,-, dan betaalt u voor het bedrag hoger dan € 50.000,- 22% bijtelling De bijtellingspercentages gelden tot 60 maanden na de eerste toelating waarbij het geen verschil maakt of een auto van berijder of eigenaar is gewisseld. Voor auto’s die nog een verlaagde bijtelling hebben in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft de bijtelling ongewijzigd tot 60 maanden na de eerste toelating.

Naast de milieu-investeringsaftrek (MIA) van maximaal 27%, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Ook is in elk geval tot en met 2020 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing. Voor het privégebruik geldt bovendien een zeer lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs voor zover die niet meer bedraagt dan € 50.000. Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl).

Er geldt in 2019 voor de motorrijtuigenbelasting een halftarief voor plug-in hybride auto’s tot maximaal 50 gram/km CO2-uitstoot. Voor dat halftarief is bovendien geregeld dat dit voor deze categorie auto’s blijft gelden tot en met 2020. Het maakt daarbij niet uit of het een nieuwe of gebruikte auto betreft

Indien u kunt aantonen dat u minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt, hoeft u geen bijtelling te betalen. Hoe u het bewijs hiervoor levert, is niet aan regels gebonden. Een sluitende rittenregistratie is aan te bevelen zodat u dit aan de Belastingdienst kunt overleggen. Indien u dit niet kunt, riskeert u een naheffing en boete. Kies bij voorkeur voor een rittenregistratie die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Als u uw auto van de zaak ook privé wilt gaan gebruiken, gaat u weer bijtelling betalen. De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom.

Nee. Bij private lease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing.
Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget in het geval van een werknemer dan zo wordt uitgekeerd dat het naast eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor de kilometervergoedingen van 19 eurocent per kilometer) als belast loon wordt aangemerkt.

Ja dat kan onder bepaalde voorwaarden.

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen heeft met de Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (Als “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” te downloaden op de website van de Belastingdienst) kent daar specifieke spelregels voor.

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan de werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woonwerk verkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het meerdere wordt, al dan niet met een eindheffing, belast als bruto loon.

Ja, de investeringsaftrek is ook in 2019 van toepassing.
De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u investeert in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst van uw onderneming lager en betaalt u minder belasting. De investeringsaftrek is er voor auto’s in twee vormen:

  • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • De milieu-investeringsaftrek (MIA).

Leaset u de auto? Dan regelt Vallei Autolease de MIA voor u en verwerkt deze in het leasetarief. 

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens) en voor personenauto’s die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s). U kunt deze aftrekpost, die kan oplopen tot 28% van de investering, toepassen bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
De milieu-investeringsaftrek (MIA) is een regeling die in het leven is geroepen om de aanschaf van nieuwe milieuvriendelijke producten te stimuleren. Van de MIA profiteert u vooral als u investeert in een nieuwe elektrische auto. Deze MIA kan oplopen tot 27 procent. Om in aanmerking te komen voor MIA moet u de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).