Datalek RDC

Zeer waarschijnlijk heeft u al uit de media vernomen dat door een datalek de voertuig- en persoonsgegevens van miljoenen klanten van autobedrijven gelekt zijn. 

Langs deze weg willen wij u informeren dat wij gebruik hebben gemaakt van de software die mogelijk geraakt is.
De kans is dan ook aanwezig dat de voertuig- en persoonsgegevens die u bij ons heeft achtergelaten, gelekt zijn. Net als u zijn wij zeer geschokt over dit voorval. 

Wij hebben al onze klanten per mail hierover geïnformeerd en ook een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Uiteraard heeft u als consument ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kunt u doen op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Indien u per mail of telefoon benaderd wordt door partijen die werkzaamheden aan uw auto willen uitvoeren en daarvoor willen langskomen op uw huisadres of u vragen de auto ergens langs te brengen, 
gaat u daar niet op in! Wij zullen u nooit op deze manier benaderen over technische updates.

Wij hebben ons best gedaan om al onze klanten hierover te informeren, mocht ons bericht u niet bereikt hebben of mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit datalek dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons. 
Wij zijn per mail bereikbaar via het e-mailadres: privacy@valleiautogroep.nl, ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze vestigingen en vragen naar de afdeling privacy of klantcontact.