Zonnepanelen

Zonnepanelen voor Vallei Auto Groep

Vallei Auto Groep is overgestapt op groene energie. Inmiddels zijn er maar liefst 600 zonnepanelen aangelegd op het dak van het Volkswagen-pand aan de Galileistraat in Veenendaal. De panelen wekken gezamenlijk 1/3 van alle gebruikte energie op.

Zonnepanelen

Bert de Kroon licht toe: ‘Door de aanbreng van de zonnepanelen werken wij concreet aan onze duurzaamheidsambities- en beloften die wij als Vallei Auto Groep uitgesproken hebben. Niet alleen aan ons zelf maar ook aan die van de gemeente Veenendaal, welke toewerkt naar een energie neutrale gemeente. Een mooie ontwikkeling dat wij als Vallei Auto Groep hier aan kunnen bijdragen en beslist iets om trots op te zijn.’ Daarnaast hebben we doelen gesteld op besparen middels Lean&Green. Immers, alleen samen worden grote ambities realiteit. Daarom is Lean & Green een community van betrokken mensen, die vanuit verschillende sectoren samenwerken en ervaringen delen om meer emissiereductie te bereiken.’

Het besluit om de energievoorziening van Vallei Auto Groep verder te verduurzamen, kwam mede door de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie). Met SDE stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.